Διαχείριση συνεργασίας

Η διαχείριση συνεργασίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις ΜΜΕΜμΕ, οι οποιες, ως γνωστόν, είναι αποκομμένες από τις εξελίξεις και σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας αυτής της απομόνωσης, προσπαθούν να ανακαλύψουν τον τροχό. Το πρόγραμμα INCREMENTA αναπτύσσει μια αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ ΜμΕ να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς όπως αυτές προκύπτουν από τα νέα οικονομικά δεδομένα. Οι μέθοδοι και το υλικό που προαναφέρθηκαν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο 5ο μέρος του Προτύπου Καινοτομίας CEN/TS 16555-5:2013. Σύμφωνα με αυτό: "Η συνεργασία μπορεί να επιτρέψει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και μέσων. Επιπλέον, μπορεί να φέρει κοντά διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες, να αυξήσει τις ευκαιρίες επιτυχημενης δημιουργικότητας και καινοτομίας, να δώσει λύση σε προβλήματα και να βοηθήσει στην εκμετάλλευση εξωτερικών δυνατοτήτων."

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!