Εγχειρίδιο

Το INCREMENTA προσφέρει το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης για τις ΜμΕ, με περιεχόμενο σχετικά με τη Διαχείριση της Δημιουργικότητας και τη Διαχείριση της Συνεργασίας. Το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στο πρώτο μέρος του Συνόλου Προτύπων CEN/TS 16555 Συνολο Προτύπων, 16555-1:  Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας. Περιλαμβάνει επίσης έναν Οδηγό Ελέγχου της Καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης της δημιουργικότητας και της συνεργασίας στις ΜμΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής του παραπάνω προτύπου.

Το εγχειρίδιο διατίθεται στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ουγκρικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Βουλγαρικά και Τσέχικα, και είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ο οδηγός θα υποστηρίξει την καθιέρωση της διαχείρισης τηςτης δημιουργικότητας και της συνεργασίας στις ΜμμΕ. Περιέχει τα βασικά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση, με περιγραφή περιπτώσεων και καλές πρακτικές.

Ο οδηγός εξυπηρετεί έναν διπλό στόχο: πρώτον, να χρησιμεύσει ως υλικό για την κατάρτιση των επιχειρηματιών και του προσωπικού των ΜμμΕ, και δεύτερον να χρησιμεύσει ως οδηγός και εργαλείο διαχείρισης, το οποίο θα επιτρέψει στις ΜμΕ να διεξάγουν μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και να το εφαρμόσουν στο περιβάλλον τους και στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες συστημάτων ποιότητας που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τη διαχείριση της συνεργασίας.

Δημιουργικότητα

Δημιουργικότητα: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ΜμΕ;

 

Συνεργασία

Συνεργασία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ΜμΕ;

 

Διαγνωστικός έλεγχος

Εργαλειοθήκη διαγνωστικού ελέγχου

Διαγνωστικός έλεγχος (.xlsx)

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!