Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Το πρόγραμμα κατάρτισης για τη Δημιουργικότητα και τη Διαχείριση της Καινοτομίας στις ΜμΕ ΜμΕ περιλαμβάνει 2 πτυχές της Διαχείρισης Καινοτομίας – τη Δημιουργικότητα και τη Συνεργασία. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και του διδακτικού υλικού είναι η υποστήριξη της κατάρτισης του προσωπικού των ΜμΕ που ασχολείται με δραστηριότητες καινοτομίας και η ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους σε σχέση με τη δημιουργικότητα και τη διαχείριση της συνεργασίας.
Η εκπαίδευση είναι διαρθρωμένη σε επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και αποτελεί μια 5ήμερη εκπαιδευτικής δραστηριότητα διάρκειας 30 ωρών, με την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας.

Πρόγραμμα κατάρτισης

Εκπαιδευτικά υλικά

Ενότητα 1. Δημιουργικότητα

Εισαγωγή

Ενότητα 1.1: Διαχείριση Δημιουργικότητας

Ενότητα 1.2: Όλοι είμαστε δημιουργικοί

Ενότητα 1.3: Είδη και επίπεδα

Ενότητα 1.4: Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική για τη διαχείριση της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας

Ενότητα 1.5: Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για την ατομική δημιουργικότητα

Ενότητα 1.6: Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για την οργανωτική δημιουργικότητα

Ενότητα 1.7: Εργαλεία για την ανάπτυξη μιας διαδικασίας για την οργανωτική δημιουργικότητα

Ενότητα 1.8: Πώς να διαχειριστείτε τη δημιουργική διαδικασία: Σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία

Ενότητα 1.9: Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο της διαχείρισης της δημιουργικότητας

 

Ενότητα 2. Συνεργασία

Ενότητα 2.1: Διαχείριση συνεργασίας

Ενότητα 2.2: Πώς και γιατί να συνεργάζεστε

Ενότητα 2.3: Είδη συνεργασίας

Ενότητα 2.4: Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική διαχείρισης της συνεργασίας στον χώρο εργασίας;

Ενότητα 2.5: Πώς να σχεδιάσετε τη διαχείριση της συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον

Ενότητα 2.6: Πώς να συνεργάζεστε επιτυχώς

Ενότητα 2.7: Πώς να βρείτε τους σωστούς συνεργάτες

Ενότητα 2.8: Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για τη συνεργασία

Ενότητα 2.9: Πώς μια διαδικασία για τη συνεργασία θα καταστήσει καινοτόμο τον οργανισμό μου

Ενότητα 2.10: Πώς να διαχειριστείτε τη διαδικασία συνεργασίας: Σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία

Ενότητα 2.11: Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!