Στόχοι και αποτελέσματα

Οι κυριότεροι στόχοι της INCREMENTA είναι:

 • Να προωθήσει την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας στις ΜμΕ
 • Να παρέχει καθοδήγηση στην εφαρμογή και διατήρηση ενος Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας στις ΜμΕ
 • Να αναπτύξει βασικές και «εγκάρσιες» δεξιότητες, σχετικές με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
 • Να προωθήσει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία στις ΜμΕ
 • Να βοηθήσει τις ΜμΕ να αντιδρούν γρήγορα, να προσαρμόζονται σε αλλαγές και να διαχειρίζονται προκλήσεις
 • Να εξοικειώσει τις ΜμΕ με το Πρότυπο Καινοτομίας CEN 16555-5
 • Να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό με βάση το Πρότυπο Διαχείρισης Καινοτομίας CEN 16555-5, κεφάλαιο 6 και 5, αναφορικά με την δημιουργικότητα και τη συνεργασία στις ΜμΕ
 • Να αναπτύξει υψηλής ποιότητας ΕΕΚ, βασισμένο στην εργασία και καλά προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Να συνδράμει στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών και εκπαιδευτών ΕΕΚ
 • Να διευκολύνει την προσαρμογή των ΜμΕ στις νέες οικονομικές συνθήκες
 • Να διευκολύνει την προσαρμογή των ΜμΕ στις νέες οικονομικές ανάγκες

 Τα βασικότερα αποτελέσματα της INCREMENTA αναμένεται να είναι:

 • Ο οδηγός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας για τις ΜμΕ με περιεχόμενα για τη διαχείριση Δημιουργικότητας και Συνεργασίας που υποστηρίζουν την εφαρμογή της IMS με βάση το CEN/TS 16555-6 - κεφαλαιο 6 και 5. Ο οδηγός περιλαμβάνει, επίσης, εναν Έλεγχο Υγιούς Διαχείρισης της Δημιουργικότητας και Συνεργασίας στις ΜμΕ, με ερωτηματολόγια που θα βοηθήσουν τους διαχειριστές των ΜμΕ να κατανοήσουν το τρέχον επίπεδο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Συνεργασίας της εταιρείας τους. Τα ερωτηματολόγια θα απευθύνονται τόσο στους εργαζομένους όσο και στους διαχειριστές προκειμένου να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του επιπέδου της εταιρείας όσον αφορά τις δύο αυτές πλευρές του Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας.
 • Ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στις ΜμΕ στο πλαίσιο ενός γενικότερου Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας. Αποτελείται από ένα πρόγραμμα εκμάθησης - βασισμένο στο σύστημα ECVET - και υλικό (PPT, βοηθήματα, ασκήσεις, δραστηριότητες, πηγές), μια συνάντηση του συνόλου του προσωπικού για έλεγχο και εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε 20 εταιρείες στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία.
 • Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καινοτομία των ΜμΕ, που αποτελείται από επιτραπέζια παιχνίδια Συνεργασίας, ενα δέντρο αποφάσεων σχετικών με τον καινοτόμο τρόπο σκέψης, καθώς και παιχνίδια Διαχείρισης Καινοτομίας. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να οδηγήσει το προσωπικό και τους διαχειριστές των ΜμΕ να εξασκηθούν στη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μέσω ενός διασκεδαστικού και ελκυστικού περιβάλλοντος που ενσωματώνει τεχνικές παιχνιδιοποίησης.

 Ολα τα παραπάνω συνιστούν μια αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο, η οποία μπορεί να βοηθήσει τις ΜμΕ να αντιδρούν και να προσαρμόζονται γρήγορα σε αλλαγές και να συμβάλλουν στη διαχείριση προκλήσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υποστηρίξει την προσαρμογή στις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες και θα περιλαμβάνει στοιχεία βασισμένα στην εργασία, οπως και στοιχεία προσανατολισμένα στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιείται, επίσης, απο κέντρα, καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ, αφού θα μπορεί να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα τους παρέχει ένα ανταγωνιστικό προφίλ ατόμων, υπευθύνων για την εφαρμογή και διατήρηση της IMS στο εσωτερικό της εταιρείας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!