Τι είναι το INCREMENTA

Σύμφωνα με τα στοιχεία Bloomberg του 2017, ο ρυθμός καινοτομίας και μεταβοής επιτχύνεται δεδομένου ότι  η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο οι ταχύτεροι ρυθμοί καινοτομίας είναι πολύ σημαντικοί για την επιτυχία. Ζούμε στην εποχή μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση  που ενσωματώνεται σε κάθε αντικείμενο που μας περιβάλλει, και είναι βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας. Οι ΜμΕ συνιστούν περισσότερο από το 99% όλων των επιχειρήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (EUROSTAT 2015). Αν η ΕΕ επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση που κατέχει στον κόσμο και να την ενισχύσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χρειάζεται να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Αυτή θα πρέπει να αποτελεί μια συνειδητή και επίμονη προσπάθεια των ΜμΕ, βασισμένη στην εκπαίδευση και τη μάθηση, και όχι μόνο στην τύχη και τις συμπτώσεις. Επιπλέον, η διαχείριση της συνεργατικότητας  αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις ΜμΕ, αφού συχνά απομονώνονται. Το INCREMENTA θα αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται στην δημιουργία ενός συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας, βασισμένου στο νέο πρότυπο CENT/TS 16555  (κεφάλαιο 5-Διαχείριση συνεργατικότητας και κεφάλαιο 6-Διαχείριση δημιουργικότητας) όπως δημοσιεύτηκε το 2013. Το σύστημα αυτό θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜμΕ, αναπτύσσοντας σε αυτές βασικές και «εγκάρσιες» δεξιότητες με  καινοτόμες μεθόδους,. Επιπλέον, θα επικουρεί την επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών και εκπαιδευτών ΕΕΚ και θα ενισχύει την προσαρμοστικότητα του δυναμικού της ΕΕΚ στις ανάγκες και τις επιθυμίες της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας την ικανότητα καθιέρωσης και διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών στο εσωτερικό της εταιρείας, καθώς και παροχής της εκπαίδευσης στους υπαλλήλους  τους.

Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει, ακόμη, ικανότητες λήψεως πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητας, στοιχεία απαραίτητα για τους πολίτες σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Η ικανότητα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη  ρίσκου.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!