Какво е иновационен мениджмънт

Управлението на иновациите е съзнателно и постоянно усилие да се управляват иновационните процеси и промени, като се разчита на обучение и обучение, а не само на съвпадение и късмет. Според Блумбърг, 2017 г. темпът на иновации и пробиви се ускорява и светът е на път да се промени още по-бързо. Глобализацията създаде изключително конкурентна среда, в която по-бързите темпове на иновации са от решаващо значение за успеха, тъй като иновациите и творчеството са задължителни за МСП, за да постигнат конкурентоспособност.

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!