Ползи за МСП

Прилагането на управление на иновациите е много полезно за МСП. Основните ползи от изпълнението са:

• Конкурентоспособност
• Способност за бърза реакция, адаптиране към промените и управление на предизвикателствата
• Развитието на умения за сътрудничество и творчество
• Развитие на компетенциите с цел провеждане на обучения на персонала на МСП

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!