Работилници

Програмата за обучение по управление на креативността и иновациите в МСП обхваща 2 аспекта на иновационния мениджмънт - творчество и сътрудничество. Целта на учебната програма и материалите е да подкрепят обучението на служителите на МСП, занимаващи се с иновационни дейности и да развиват своите знания и компетенции във връзка с управлението на кретивността и сътрудничеството.

Обучението е структурирано по отношение на резултатите от обучението съгласно препоръките на ECVET и ще бъде тествано по време на 5-дневно обучение с продължителност 30 часа. Обучението се провежда на английски език в традиционната форма на обучение в класната стая.

 

Програма за обучение 

 

Учебни материали

Креативност

Въведение

1.1. Управление на креативността

1.2 Всички сме креативни

1.3 Видове и нива на иновации

1.4. Как да създадем стратегия за управление на креативността на работното място

1.5 Как да развием процес за индивидуална креативност

1.6 Как да развием процес за организационна креативност

1.7 Инструменти за развиване на процеса за организационна креативност

1.8 Как да управляваме процеса на креативност: Фактори на успеха от решаващо значение

1.9 Как да измерваме въздейст- вието от управлението на креативността

 

Сътрудничество

2.1. Управление на сътрудничеството

2.2. Как и защо да си сътрудничим

2.3. Видове за сътрудничество

2.4. Как да създадем стратегия за управление на сътрудничеството на работното място?

2.5 Как да планираме управлението на сътрудничеството на работното място

2.6.Как да си сътрудничим успешно

2.7. Как да намерим партньорите, които трябва?

2.8. Как да разработим процес на сътрудничество за иновации

2.9. Как процесът на сътрудничество ще направи организацията ми иновативна

2.10 Как да управляваме процеса на сътрудничество: Фактори за успеха от решаващо значение

2.11 Как да измерваме въздействието

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!