Дигитални инструменти

Платформата на INCREMENTA има за цел да подкрепи иновациите на МСП и по-специално креативността и сътрудничеството. В платформата потребителите могат да практикуват теоретичното съдържание на Наръчника и обучението, като решават казуси, използвайки своите креативност и умения за сътрудничество. Платформата предоставя творчески инструменти за подобряване на портфейла от знания на МСП, като:


• Игра за сътрудничество
• Дърво на решенията за иновационно мислене
• Мини игри за управление на иновациите

Постепенно ще се добавят повече инструменти и игри, които подкрепят иновациите в днешните МСП.

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!