Обхват § резултати

Основните цели и обхват на INCREMENTA са:
• Да насърчи въвеждането на система за управление на иновациите в МСП
• Да предостави насоки за въвеждането на система за управление на иновациите
• Да се развият основни и трансверсални умения чрез използване на иновативни методи
• Да насърчи креативността и сътрудничеството в МСП
• Да се запознаят МСП със Стандарт CEN 16555-5 Innovation
• Да се предоставят обучителни материали на базата на стандарта CEN 16555-5 по Иновационен мениджмънт - част 5 и част 6
• Да се разработи висококачествено професионално обучение
• Да допринесе за професионалното развитие на учителите и обучителите в ПОО
• Да се улесни адаптирането на МСП към съвременната икономическа ситуация
• Да улесни адаптирането на ПОО към съвременните икономически нужди.

Очаква се основните резултати от INCREMENTA да бъдат:
• Наръчник за система за управление на иновациите за МСП
• Програма за обучение за система за управление на иновациите в МСП
• Онлайн платформа за иновациите на МСП
• Ефективен образователен метод, който може да помогне на МСП бързо да реагира и да се адаптира към промените и да допринесе за справяне с предизвикателствата
• Материали за обучение в подкрепа на приспособяването към съвременните икономически потребности, които ще съдържат елементи, основани на работата, както и елементи, насочени към развитието на иновативни предприемачески умения.
• Профил на компетентност на лицата, отговорни за създаването и поддържането на ИСУ в компанията

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!