Přínosy pro malé a střední podniky

Implementace inovatiovního managementu je přínosná pro malé a střední podniky zejména z těchto důvodů: 

  • Zvyšování konkurenceschopnosti
  • Trvalé udržitelnosti
  • Získání dobře organizovaných a udržitelných postupů pro řízení inovací
  • Zlepšování schopností adaptací na trhu práce
  • Zlepšování schopností rychle reagovat na změny a zvládat výzvy
  • Rozvoj transverzálních kolaborativních a kreativních dovedností a redukci izolovanosti
  • Podpora vzájemné spolupráce mezi malými a středními podniky
  • Rozvoj iniciativy a podnikatelských dovedností
  • Získávání kvalitních pracovníků
  • Snadnější komunikace s jinými podniky, které zavádějí Inovační management, zejména pokud je založený na stejném standardu

Kontakty:

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: info@creativityandcollaboration.com

Zaregistrujte se!

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru!