National University of Ireland, Galway

NUI

National University of Ireland, Galway
Univerzita se umístila mezi 250 nejlepšími univerzitami na světě (hodnocení QS a Times Higher World University Ranking 2017). NUI Galway je výzkumně orientovaná univerzita s 2000 zaměstnanci a 17 000 studenty.

Věnuje velkou pozornost na vytvoření vhodného prostředí pro výzkum; v roce 2013 získala logo Evropské komise “HR Excellence in Research”. Poskytuje podporu výzkumným pracovníkům v jejich profesionálním rozvoji a kariérním růstu.

Výzkumné centrum NUI Galway se zaměřuje na tvorbu, rozvoj a analýzu nových procesů a systémů. Jejich výzkumné projekty modelují reálný svět jako dynamický systém a analytické modely a rámce, které poskytují hluboký náhled do toho, jak organizace úspěšně řídí inovativní procesy. Výzkum je provázán s praxí a zohledňuje požadavky a společně vyvíjená řešení.
Implementuje a validuje nově vytvořené modely.
Oblast výzkumu je interdisciplinární a spojuje lidi, procesy a technologii v oblasti technické, technologické a ekonomické.
Výzkumný tým zahrnuje 8 studentů PhD., jednoho pracovníka na pozici post-doc, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem. Všechny projekty směřují k vytvoření hmatatelných výsledků, jako jsou návrhy a architektura informačních systémů a modelů. V současnosti je zajištěno financování v rozsahu 1,8 milionů liber.

Kontaktní osoby:

Kathryn Cormican | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/mechanical-engineering/research/enterpriseresearchcentre/

Suzana Sampaio | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/mechanical-engineering/research/enterpriseresearchcentre/

IDEC

IDEC

IDEC je vzdělávací a konzultační agentura se sídlem v řeckém Pireu. Její aktivity zahrnují výuku, výcvik, konzultace, řízení kvality, evaluaci a vývoj ICT řešení pro veřejný i soukromý sektor. Klienty IDECu jsou malé a střední podniky, ale také velké řecké firmy z různých sektorů. Spolupracuje s více než 600 subjekty v celé Evropě a s přibližně 300 experty z různých oborů.

IDEC má zkušenosti s vývojem systémů pro řízení kvality v řeckých vzdělávacích centrech a získalo akreditaci jako centrum celoživotního vzdělávání. Organizuje vzdělávací kurzy pro učitele a instruktory, studijní pobyty a neformální vzdělávací aktivity pro studenty základního vzdělávání. Pro studenty středního odborného vzdělávání a lidi z trhu práce zařizuje pracovní místa. Vzdělávací kurzy pokrývají celou řadu témat včetně managementu, pedagogiky, ECVET, EQF, ICT, inovací, kreativity, podnikání, měkké dovednosti, atd.

Hlavní oblasti odborného zaměření jsou: konzultace pro manažery, business plány, podnikání, management kvality v malých a středních firmách, certifikace, vzdělávání na základě ECVET, software a multimédia, internetové aplikace, dálkové studium, e- business a e-komerce.

V oblasti celoživotního vzdělávání má IDEC zkušenosti s evropskými programy LLL, EQF, Europass, EQAVET, s hodnocením neformálního a formální vzdělávání a národních reforem školství. IDEC úspěšně získal kontrakt s CEDEFOP „Europass, ECVET a EQF dokumentace, validace a certifikace výsledků vzdělávání“.

Kontaktní osoby:: Vana Fikari | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.trainingcentre.gr | www.idec.gr | +30 2104286227

TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd.

TREBAG

TREBAG je maďarská soukromá společnost a živá laboratoř s velkou sítí osob a organizací zainteresovaných v odborném vzdělávání. Společnost byla založena v roce 1989 jako německo-maďarská společnost, od roku 1994 je vlastníkem maďarská soukromá osoba. TREBAG se významně podílí na zprostředkování kontaktu mladé generace a podnikatelského sektoru.
Má mnoho zkušeností a kontaktů v následujících oborech:
Příprava výukových materiálů pro odborné vzdělávání včetně e-learningu

 • Rozvoj metodologií a materiálů profesních školení, včetně e-learningu
 • Realizace školení
 • Implementace transferu technologií a inovačního managementu
 • Řízení různých projektů výzkumu a vývoje
 • Konzultace výzkumu a vývoje
 • Konzultace managementu kvality
 • Šíření výsledků a propagace
 • Vzdělávání dospělých.

TREBAG pracuje s velkou sítí dodavatelů automobilového průmyslu: provádí školení managementu inovací a mentoruje implementaci standardu CEN/TS 16555 od roku 2015.
TREBAG založil a řídí Živou laboratoř v Nagykovacsi, která je součástí Evropské sítě živých laboratoří (www.enoll.org), spolupracuje s rozsáhlou sítí místních a regionálních organizací včetně měst, několika škol, místních center, společností a vzdělávacích organizací.

Kontaktní osoby : Andrea Kövesd | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.trebag.hu | +36-26555220

KISMC

KISMC

Klub znalostí, inovací a strategického managementu (KISMC), se sídlem v Bulharsku, je nezisková organizace založená experty zaměřenými na inovaci a management, kouči a konzultanty pro posílení managementu znalostí a inovací v Bulharsku a podpoře inovačního ekosystému v regionu.
KISMC Provádí vzdělávací činnost pod hlavičkou Akademie inovačního managementu (IMA). Jedná se o strategické partnerství mezi akademickou a podnikatelskou sférou pro překlenutí nesrovnalostí mezi výzkumem, vzděláváním a praxí. IMA je vzdělávací organizace certifikovaná Globálním institutem pro management inovací, která nabízí certifikované kurzy managementu inovací.

Kontaktní osoby:  Milena Koleva | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.innovation-mc.com | +359 2 489 0096

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

CULS

Byla založena v roce 1906 a v současné době je jednou z předních českých univerzit. Rozsáhlý a stále se rozvíjející kampus nabízí výborné příležitosti pro vzdělávání a výzkum. Mimo klasických oborů zaměřených na zemědělství a lesnictví, nabízí programy v bio ekologii, ochraně životního prostředí, tvorbě a ochraně životního prostředí, využití trvale udržitelných zdrojů, šlechtitelství, ekonomii, informatice, rozvoji venkova, technologii a didaktice.
ČZU v číslech: 6 fakult, 1 institut, 60 kateder, cca 1700 zaměstnanců, cca 24000 zapsaných studentů, 2200 zahraničních studentů,52 bakalářských programů v češtině, 61 magisterských programů v češtině, 30 doktorských programů v češtině, 7 bakalářských programů v angličtině, 19 magisterských programů v angličtině, 24 doktorských programů v angličtině. Udělované tituly: Bc., Ing. (ekvivalentní k BSc. resp. MSc.), Ph.D., MBA.


Kontaktní osoby:

Jaroslav Havlicek | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 737 615 383

Ludmila Domeova | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 721 910 410

Katerina Venclova | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 775 355 757

Tereza Jedlanová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 736 444 815

Hospodářská a obchodní komora Lodž (LCIC)

LCIC

LCIC spojuje 400 společností z regionu Lodž v Polsku. 85% z nich jsou malé a střední podniky ze stavebnictví a textilního průmyslu. Základním cílem je práce pro organizace, které sdružuje. Podporuje podnikání a pomáhá založit vlastní firmu pomocí grantů, poradenství mentorování a programů pro vzájemnou spolupráci.
LCIC nabízí služby pro podnikatele, jako jsou certifikáty originality zboží, legalizace dokumentů a elektronické podpisy.


Kontaktní osoby:  Daria Zawalska | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.izba.lodz.pl | +48502135799

Inovační nadace CECOT (FCI)

FCI

FCI je sdružení podnikatelů, která reprezentuje zájmy svých členů a asociací má vliv na veřejný sektor a společenské organizace. Nabízí přímé i nepřímé služby a profesionální poradenství pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací.
Hlavním cílem je podpora aktivit, iniciativ a originálních nápadů, které přispívají ke zlepšení výkonnosti podniků a ekonomickému růstu.
CECOT nabízí více než 1000 kurzů a seminářů ročně a disponuje více než 6500 instruktory s rozsahem 30000 hodin výuky.
FCI je část CECOT, která poskytuje služby malým a středním podnikům v oblasti: poradenství pro podnikatele, mezinárodní projekty a síť BANC.
FCI vede trh Reempresa zabývající se transferem podnikání v Katalánsku a podporuje podnikatele, kteří chtějí transferovat svoje aktivity nebo zahájit podnikatelskou činnost. FCI také poskytuje poradenské služby pro osoby, které chtějí založit novou společnost nebo samostatně podnikat (OSVČ).
FCI je zakladatelem Catalan Business Angels Network, což je privátní organizace, která se zabývá zprostředkováním kontaktů mezi privátními investory a podnikateli, kteří potřebují financování.

Kontaktní osoby : Amparo Martín | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.fci.cat | +34 937361100

Asociace soukromých společností

Association of SA and LTD companies

Asociace soukromých společností je vlivná organizace zaměstnavatelů s více než 2000 členy z celého Řecka. Byla založena v roce 1922 a podílela se na vzniku Univerzity v Pireu. Založila Ústav mezinárodních vztahů, Nadaci pro studium a Rozvoj obchodu a Helénské mediační a arbitrážní centrum.
Obecným cílem je bránit a podporovat zájmy svých členů v právním, ekonomickém a sociálním smyslu v rámci ekonomického rozvoje země. Konkrétní cíle jsou:

 • Studium, šíření a podpora témat, které jsou v zájmu členských organizací a v důsledku podporují jejich rozvoj a rozvoj řecké ekonomiky
 • Reprezentace členských organizací (u soudů, u státních orgánů a jiných společenských subjektů) s cílem ochrany jejich práv.
 • Výcvik vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců členských organizací, organizace konferencí, seminářů, atd.
 • Implementace vládních a místních rozvojových programů.


Asociace soukromých společností sídlí v centru Atén a má pobočky v Thessaloniki, Alexandropoli a Heraklionu. Ředitelství v Aténách disponuje konferenční místností pro 100 osob, dvěma místnostmi pro semináře s počítači pro 20 osob. V současné době má 8 zaměstnanců, 1 asistenta na částečný úvazek a asi 15 praktikantů za semestr.

Kontaktní osoby : Ioanna Anastasopoulou | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.sae-epe.gr | +30 2103620274

Kontakty:

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: info@creativityandcollaboration.com

Zaregistrujte se!

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru!