Co je INCREMENTA

INCREMENTA je projekt na podporu inovací a kreativitu v malých a středních podnicích. Jeho cílem je vývoj edukační metody, která pomůže malým a středním podnikům rychle reagovat, adaptovat se na změny a řešit problémy.

Podle Bloomberga (2017) se tempo inovací zvyšuje, protože výsledkem globalizace je extrémně konkurenční prostředí, kde je rychlé tempo inovací kritickým faktorem úspěchu. Žijeme v období znalostní společnosti, kde je znalost obsažená ve všech produktech a je rozhodující pro konkurenceschopnost.

Malé a střední podniky tvoří 99% všech podniků v zemích EU (EUROSTAT 2015). Pokud si EU chce udržet svoji globální pozici vzhledem ke konkurenci, musí zvyšovat kreativitu a inovativnost. Toto představuje permanentní výhodu pro  malé  a střední podniky, které spoléhají na kvalifikaci a vzdělávání místo na štěstí a shodu okolností. Inovace a kreativita je považována za imperativ pro malé a střední firmy pro dosažení konkurence schopnosti, protože jsou často izolované.

INCREMENTA vytvoří výukové materiály určené pro rozvoj systému inovačního managementu ve smyslu standardu CENT/TS 16555 (část 5 – Kolaborativní management a část 6 – Kreativní management), který byl vydán v roce 2013. Tento systém bude vyhovovat potřebám evropských malých a středních podniků v rozvoji základních transversálních dovedností s použitím inovativních metod a zapojením inovací a kreativity. Výsledky projektu budou také pomáhat profesionálnímu rozvoji učitelů a instruktorů středních škol a rozšíří připravenost absolventů těchto škol na požadavky trhu práce. Vyškolení pracovníci budou schopni vytvořit a udržovat systém inovativního managementu ve svých podnicích a vzdělávat další osoby.

Projekt má také za cíl vytvořit povědomí o inovativních podnikatelských kompetencích, které jsou potřebné pro občany ve společnosti založené na znalostech. Tyto kompetence, mimo jiné, zahrnují kreativitu, inovativnost a ochotu společně riskovat.

Kontakty:

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: info@creativityandcollaboration.com

Zaregistrujte se!

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru!