Cíle a výsledky

Hlavní cíle INCREMENTA jsou:

 • Podporovat implementaci inovativního managementu v malých a středních podnicích
 • Poskytovat návod na zavedení Systému inovativního managementu
 • Rozvíjet základní a kombinované dovednosti při použití inovativního přístupu
 • Podporovat kreativitu a kolaboraci v malých a středních podnicích
 • Pomáhat k úspěšným a rychlých reakcím a adaptaci na změny a výzvy
 • Seznámit podniky se Standardem CEN 16555-5 Inovace
 • Poskytovat výukové materiály založení na CEN 16555-5 Inovační management – Část 5 a 6
 • Vyvinout vysoce kvalitní výukový systém na středoškolské úrovni
 • Přispět k profesionálnímu rozvoji učitelů středních škol
 • Usnadnit adaptaci malých a středních podniků na novou ekonomickou situaci
 • Usnadnit adaptaci malých a středních podniků na moderní ekonomické potřeby

 Hlavní plánované výsledky INCREMENTA jsou:

 • Příručka Inovativní management pro malé a střední firmy, která obsahuje části Kreativní a Kolaborativní management a podporuje implementaci CEN/TS 16555-6, část 5 a 6. Příručka obsahuje kontrolu úrovně implementace kolaborativního a kreativního managementu v malých a středních podnicích včetně dotazníků, které pomáhají manažerům pochopit a ohodnotit stávající úroveň kolaborativního a kreativního managementu v jejich organizaci. Dotazníky budou pro manažery i zaměstnance za účelem celkového ohodnocení stavu inovačního managementu ve zmíněných dvou aspektech.
 • 30-ti hodinový výukový program pro Kreativní a Inovační management v malých a středních podnicích v rámci celkového systému Inovačního managementu. Skládá se se z kurikula založeného na systému ECVET a výukových materiálů (ppt prezentace, materiály pro studenty, cvičení, aktivity, zdroje;, dále obsahuje společnou výuku pro partnery projektu v Irsku a pilotními výukovými aktivitami pro 20 společností v Irsku, Řecku, České republice, Polsku, Bulharsku a Maďarsku.
 • On-line platforma pro inovace v malých a středních podnicích, která se skládá z kolaborativních her, rozhodovacích mini stromů a inovativních mini her. Cílem on-line platformy je cvičení kreativity a kolaborace zaměstnanců pomocí zábavných nástrojů a her.

Výše uvedené metody a výukové materiály mohou pomoci malým a středním podnikům rychle se adaptovat se na změny a řešit problémy.

Výukové materiály, které napomohou adaptaci na moderní ekonomické potřeby; budou obsahovat prakticky zaměřené prvky a prvky vedoucí k rozvoji inovativních podnikatelských dovedností. Tyto materiály budou také pro  použití pro střední školy, učitele a instruktory, aby se mohli přizpůsobit novým potřebám trhu práce.

Získají kompetence osob, které mohou odpovídat za zavedení a udržení inovativního managementu v podniku.

Kontakty:

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: info@creativityandcollaboration.com

Zaregistrujte se!

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru!