Państwowy Uniwersytet Irlandii w Galway (NUI Galway)

NUI

Sklasyfikowany wśród 250 najlepszych światowych uczelni wyższych(Ranking Najlepszych uczelni wyższych według QS i the Times, 2017). NUI Galway jest zorientowanym na badania Uniwersytetm zatrudniającym 2000 pracowników i z populacją studentów liczącą 17000 osób.
Uniwersytet NUI Galway kładzie szczególny nacisk na zapewnienie wsparcia i stymulujacego otoczenia dla swoich naukowców i został w 2013 roku nagrodzony prestiżowym “HR Excellence in Research”, logotypem przyznawanym przez Komisję Europejską w uznaniu zaangażowania we wdrażaniu zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania.
NUI Galway koncentruje się na projektowaniu, rozwoju i analizie nowych procesów i systemów. Nasze projekty naukowe odwzorowują zjawiska rzeczywiste, a także teorie analityczne i ramy strategiczne, pozwalające na osiągnięcie głębokiego rozeznania sposobu w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi działaniami innowacyjnymi. Dlatego też blisko współpracujemy z przemysłem aby identyfikować i ustalać priorytetowe wymagania, współtworzyć rozwiązania, wprowadzać oraz zatwierdzać nowe modele i systemy.
Etos systemu uwzględnia ludzi, procesy i technologię oraz powiązane zagadnienia związane z badaniami.
Zespół badawczy, który prowadzi badania stosowane, składa się z 8 badaczy z tytułem doktora i 1 kandydata na studia doktoranckie. Wszystkie projekty koncentrują się na rozwoju namacalnych wyników takich jak architektura, modele i systemy zarządzania informacjami. Do tej pory zapewniliśmy 1.8 milionów Euro na sfinansowanie badań.


Osoby do kontaktu:

Kathryn Cormican | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/mechanical-engineering/research/enterpriseresearchcentre/

Suzana Sampaio | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/mechanical-engineering/research/enterpriseresearchcentre/

IDEC

IDEC

IDEC to firma szkoleniowo-doradcza zlokalizowana w Piraeus, w Grecji. Jej działania obejmują szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewnienie odpowiedniej jakości usług, ocenę i rozwój rozwiązań z zakresu ICT dla sektora prywatnego i publicznego. Klientami firmy IDEC są zarówno firmy z sektora MŚP jak i duże greckie przedsiębiorstwa z różnych branż. IDEC współpracuje z ponad 600 instytutami w całej Europie oraz około 300 ekspertami z różnych dziedzin.

IDEC ma doświadczenie w doradztwie dotyczącym rozwoju systemów zarządzania jakością w greckich ośrodkach szkoleniowych i otrzymał akredytację centrum kształcenia ustawicznego. Organizuje kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, trenerów, konsultacje i zajęcia z zakresu kształcenia nieformalnego dla studentów w zakresie wstępnej edukacji i szkoleń; zapewnia kursy szkoleniowe oraz praktyki zawodowe dla studentów i osób na rynku pracy.  IDEC świadczy szkolenia z wielu różnych dziedzin w tym zarządzania, pedagogiki, ECVET, EQF,TIK, innowacyjności, kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności miękkich, etc.
Dziedziny specjalizacji to: doradztwo w zakresie zarządzania, tworzenie biznes planów, przedsiębiorczość, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach z segmentu MŚP, certyfikacja, projektowanie treści szkoleniowych opartych na ECVET, tworzenie oprogramowania i multimediów, aplikacje internetowe, nauka na odległość, e-business i e-commerce.

W dziedzinie kształcenia ustawicznego, IDEC ma doświadczenie w polityce Europejskiej z zakresu uczenia się przez całe życie, w szczególności EQF, ECVET, Europass, EQAVET, walidacji wyników edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz w krajowych reformach systemów edukacji i szkoleń. IDEC podpisał też umowę z CEDEFOP “Systemy Europass, ECVET and EQF służące udokumentowaniu, uznawaniu i certyfikacji wyników nauczania”.

Osoba do kontaktu: Vana Fikari | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.trainingcentre.gr | www.idec.gr | +30 2104286227

TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd.

TREBAG

TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd. to prywatna, węgierska firma oraz żywe laboratorium z ogromną siecią kontaktów lokalnych, regionalnych wśród interesariuszy i podmiotów sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Firma powstała w 1989 roku jako firma niemiecko-węgierska. Od 1994 roku właścicielami TREBAG Ltd. są osoby prywatne pochodzenia węgierskiego. TREBAG odgrywa znaczącą rolę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, koncentrując się głównie na komunikacji między młodzieżą a sektorem biznesowym. Ma ogromne doświadczenie, wymagane know-how i kontakty w następujących dziedzinach:


• rozwój materiałów i metodologii szkolenia zawodowego, w tym e-learning
• przeprowadzanie szkoleń
• wdrożenie transferu technologii i zarządzania łańcuchem innowacji
• zarządzanie różnymi projektami badawczo-rozwojowymi
• Doradztwo w zakresie badań i rozwoju oraz zarządzania innowacjami
• doradztwo w zakresie zarządzania jakością
• działania upowszechniające i demonstracyjne
• edukacja dorosłych


TREBAG ma szeroką sieć kontaktów z dostawcami z branży motoryzacyjnej: firma prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania innowacjami oraz od 2015 roku wdraża standardy zarządzania innowacjami CEN / TS 16555 u dostawców.
TREBAG jest założycielem i firmą, która zarządza Lożą Innowacji i Życia oraz Wellbeing Living Lab w Nagykovacsi, który jest członkiem Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów (www.enoll.org), i współpracuje z rozbudowaną siecią lokalnych i regionalnych organizacji, w tym szkołami, domami kultury, firmami i dostawcami VET.

Osoba do kontaktu : Andrea Kövesd | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.trebag.hu | +36-26555220

KISMC

KISMC

Klub Zarządzania Wiedzą, Innowacyjnością i Strategią (KISMC), Bułgaria jest organizacją typu non-profit stworzoną przez ekspertów ds. Innowacji i zarządzania, pracowników akademickich, trenerów i konsultantów w celu wspierania zarządzania wiedzą i innowacjami w Bułgarii oraz wspierania ekosystemu innowacji w regionie. KISMC i jego członkowie skupiają się na wiedzy opartej o społeczeństwo, aby przyczyniać się do rozwoju badań, edukacji i innowacji we wszystkich aspektach. KISMC prowadzi szkolenia pod marką Innovation Management Academy (IMA). Jest to partnerstwo strategiczne między środowiskiem akademickim a biznesem, które ma wypełnić lukę między edukacją, badaniami i biznesem. IMA jest certyfikowanym dostawcą szkoleń zatwierdzonym przez Global Innovation Management Institute, i oferuje certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania innowacjami.

Osoba do kontaktu : Milena Koleva | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.innovation-mc.com | +359 2 489 0096

Czech University of Life Sciences Prague (CULS)

CULS

Założony w 1906 r. Czeski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze (CULS) jest jednym z wiodących uniwersytetów nauk biologicznych w Europie Środkowej. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości edukacji i badań. Obok klasycznych studiów rolniczych i leśnych. Uniwersytet oferuje również programy z zakresu bioekonomii, nauk o środowisku, ochrony przyrody, zrównoważonych zasobów, specjalnej hodowli, ekonomii, informatyki, zarządzania, rozwoju obszarów wiejskich, technologii i pokrewnej dydaktyki. Uczelnia przeprowadza regularne międzynarodowe weryfikacje oraz oceny jakości kursów i programów studiów podczas całego okresu trwania nauki. CULS w liczbach: wydziały 6, instytuty 1, wydziały 60, pracownicy (w przybliżeniu) 1 700, studenci przyjęci (w przybliżeniu) 24 000, studenci zagraniczni 2 200, studia licencjackie w języku czeskim 52, studia magisterskie w języku czeskim 61, doktoranckie programy w języku czeskim 30, programy studiów licencjackich w języku angielskim 7, programy studiów magisterskich w języku angielskim 19, doktoranckie programy w języku angielskim 24, Stopnie przyznawane: równoważne z tytułami Licencjat, Magister, Doktor, MBA.

Osoba do kontaktu :

Jaroslav Havlicek | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 737 615 383

Ludmila Domeova | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 721 910 410

Katerina Venclova | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 775 355 757

Tereza Jedlanová | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | https://www.pef.czu.cz/cs/ | +420 736 444 815

Lodz Chamber of Industry and Commerce (LCIC)

LCIC

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa służy ponad 400 zrzeszonym w niej podmiotom. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Troska o przedsiębiorców to główna idea Izby, którą władze ŁIPH kierują się w podejmowaniu działań. Coraz to nowsze usługi uruchamiane w Izbie mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez ułatwianie nawiązania kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a władzami samorządowymi i administracją państwową. Izba oferuje usługi z zakresu legalizacji dokumentów w obrocie międzynarodowym i wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia towaru, legalizacji dokumentów, podpisu elektronicznego. Pod egidą ŁIPH utworzone zostało Centrum Arbitrażu i Mediacji. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Izba aktywnie działa na polu zwiększania poziomu zatrudnienia i krzewienia idei przedsiębiorczości w społeczeństwie. Jednym z przejawów tego działania są różnorodne projekty prowadzone przez Izbę które wspierają przedsiębiorczość w szczególności wśród osób zagrożonych wykluczeniem, oraz z rewitalizowanych obszarów miasta. Wsparcie to przybiera formę nie tylko wsparcia finansowego, ale przede wszystkim merytorycznego polegającego na pomocy w tworzeniu biznes planów, doradztwie zawodowym i szkoleniach.

Osoba do kontaktu : Daria Zawalska | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.izba.lodz.pl | +48502135799

Cecot Innovation Foundation (FCI)

FCI

Cecot jest stowarzyszeniem przedsiębiorców, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów członków gildii i stowarzyszeń oraz rozszerzanie ich wpływu na sektor publiczny i instytucje społeczne. Oferuje bezpośrednio lub pośrednio najbardziej zaawansowane usługi i profesjonalne doradztwo w celu podniesienia konkurencyjności firm stowarzyszonych. Głównym celem Cecot jest promowanie działań, inicjatyw lub oryginalnych pomysłów, które przyczyniają się do poprawy wyników biznesowych i wzrostu gospodarczego.
Poprzez swój obszar szkoleń Cecot oferuje ponad 1.000 kursów i seminariów rocznie, mając ponad 6.500 uczestników i ponad 30 000 godzin szkoleń. Cecot Innovation Foundation (FCI) to oddział CECOT, który oferuje usługi dla MŚP w zakresie: transferu biznesu, doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, projektów międzynarodowych i sieci BANC. FCI prowadzi Reempresa, tj. rynek przeniesienia własności firm w Katalonii, skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą przenieść swoją działalność i do przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. FCI oferuje również porady dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć nową firmę i osób samozatrudnionych. FCI jest założycielem Catalan Business Angels Network, prywatnej instytucji, której celem jest pomoc w nawiązaniu kontaktu prywatnych inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi funduszy.

Osoba do kontaktu : Amparo Martín | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.fci.cat | +34 937361100

Association of SA and LTD companies

Association of SA and LTD companies

Stowarzyszenie firm SA i LTD jest silnym stowarzyszeniem pracodawców z ponad 2000 członków z całej Grecji. Zostało założone w 1922 roku i było współzałożycielem Uniwersytetu w Pireusie. Stowarzyszenie ustanowiło Międzynarodowy Instytut Stosunków Gospodarczych, Fundację Rozwoju Studiów i Biznesu oraz Greckie Centrum Mediacji i Arbitrażu. Ogólnym celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja interesów jego członków pod względem prawnym, gospodarczym i społecznym, w ramach rozwoju gospodarczego kraju. W szczególności niektóre z konkretnych celów Stowarzyszenia to:


• Badanie, promowanie i wspieranie kwestii będących przedmiotem zainteresowania i troski jego członków, których rozwiązanie przyczynia się do rozwoju ich i greckiej gospodarki.
• Ogólna reprezentacja członków (przed sądami, organami publicznymi i różnymi organami kolegialnymi) w celu ochrony wspólnych interesów.
• Szkolenie kadry kierowniczej i innych pracowników jej członków oraz organizowanie konferencji, seminariów itp.
• - Realizacja programów rządowych i programów rozwoju społeczności oraz ogólnie innych programów.
• Stowarzyszenie firm SA i LTD znajduje się w centrum Aten i posiada oddziały w Salonikach, Aleksandropolis i Heraklionie. Centrala w Atenach składa się z sali konferencyjnej na 100 osób, 2 sal konferencyjnych i stanowisk pracy dla 20 osób.

SAE EPE zatrudnia obecnie 8 osób, 1 asystenta na część etatu i 15 stażystów w semestrze.

Osoba do kontaktu : Ioanna Anastasopoulou | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.sae-epe.gr | +30 2103620274

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami : info@creativityandcollaboration.com

Subskrybuj teraz!

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat projektu, zapisz się na newsletter!