Zakres i rezultaty

Zakres projektu INCREMENTA:

 • Promocja implementacji systemu zarządzania innowacjami (IMS) w MŚP
 • Zapewnienie wsparcia we wdrożeniu i utrzymaniu IMS w MŚP
 • Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dotyczących innowacyjności i współpracy, przy użyciu innowacyjnych metod
 • Promowanie kreatywności i współpracy w MŚP
 • Zapewnienie pomocy MŚP w zakresie zdolności do szybkiej reakcji, dostosowania się do zmian oraz podejmowania wyzwań
 • Zapoznanie MŚP ze Standardem CEN 16555-5 Zarządzanie Innowacjami
 • Zapewnienie materiału szkoleniowego opartego na Standardzie CEN 16555-5 Zarządzanie Innowacjami - Część 5 oraz Część 6, odnosząca się kreatywności i współpracy w MŚP
 • Rozwijanie wysokiej jakości szkolenia i kształcenia zawodowego w miejscu pracy, dostosowanego do bieżących potrzeb rynku pracy
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego kadry trenerskiej i nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego
 • Ułatwianie dostosowywania się MŚP do bieżącej sytuacji ekonomicznej
 • Ułatwianie dostosowywania się kadry trenerskiej i nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb ekonomicznych

 Główne rezultaty projektu INCREMENTA:

 • Podręcznik na temat Systemu Zarządzania Innowacjami dla MŚP zawierający materiały wspomagające wdrożenie IMS w oparciu o CEN/ TS 16555-6 - Część 6 oraz Część 5. Podręcznik zawiera także ocenę funkcjonowania zarządzania kreatywnością i współpracą w MŚP dokonywaną przy pomocy kwestionariuszy. Pomogą one zweryfikować menedżerom obecny poziom wdrożenia poziomu Zarządzania Kreatywnością i Współpracą w ich firmie. Kwestionariusze skierowane będą zarówno do pracowników jak i kadry zarządzającej, aby zapewnić całościową analizę poziomu w zakresie tych dwóch aspektów IMS.
 • 30-godzinny program szkoleniowy dotyczący Kreatywności i Systemu Zarządzania Innowacjami w MŚP w ramach całościowego Systemu Zarządzania Innowacjami. Składa się on z programu nauczania - opartego o system ECVET – oraz materiałów (prezentacji Power Point, materiałów informacyjnych i pomocniczych, ćwiczeń i zajęć), wspólnego spotkania kadry w celu przetestowania materiałów oraz warsztatów narodowych w Irlandii, Grecji, Republice Czeskiej, Bułgarii, Polsce, Hiszpanii i na Węgrzech, w których weźmie udział po 20 firm.
 • Platforma online służąca innowacji w MŚP, która składa się z gier planszowych dotyczących współpracy, drzewa decyzyjnego w zakresie Innowacyjnego Myślenia oraz mini gier na temat Zarządzania Innowacjami. Celem platformy jest doskonalenie pracowników i kadry zarządzającej MŚP w zakresie kreatywności i współpracy w atrakcyjnym środowisku wykorzystującym techniki grywializacji.

Wszystkie powyższe produkty tworzą efektywną metodę nauczania, która może pomóc MŚP w zdolności do szybkiej reakcji i dostosowywania się do zmian oraz podejmowania wyzwań. Materiał szkoleniowy będzie wspierał dopasowywanie się do bieżących potrzeb oraz będzie zawierał elementy do wykorzystania w miejscu pracy oraz te skoncentrowane  na rozwoju innowacyjnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Materiał będzie również mógł być wykorzystywany przez ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego, trenerów i nauczycieli, ponieważ może pomóc im w zaadaptowaniu się do bieżących potrzeb rynku pracy. Zapewni im także profil kompetencyjny osób odpowiedzialnych za ustanowienie i utrzymanie IMS w firmie.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami : info@creativityandcollaboration.com

Subskrybuj teraz!

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat projektu, zapisz się na newsletter!