Co to jest INCREMENTA

INCREMENTA jest projektem promującym Innowacyjność i Kreatywność w MŚP oraz ma na celu rozwój metody nauczania, która pomoże MŚP szybko reagować, dostosować się do zmian oraz podejmować wyzwania.

Według Bloomberga, 2017, postęp innowacyjności i dezorganizacji przyspiesza, ponieważ globalizacja stworzyła wyjątkowo konkurencyjne środowisko, gdzie szybsze tempo innowacyjności jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Żyjemy w czasach gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza sama w sobie zawarta jest w  każdym otaczającym nas produkcie i jest podstawowym elementem decydującym o konkurencyjności.

We wszystkich krajach członkowskich UE, MŚP stanowią ponad 99% przedsiębiorstw (EUROSTAT 2015). Jeśli  UE pragnie utrzymać swoją globalną pozycję i poprawić ją względem rywali, musi wzmocnić kreatywność i innowacyjność. Powinien to być świadomy i trwały wysiłek MŚP, bazujący na szkoleniu i uczeniu się, a nie na szczęsciu czy zbiegu okoliczności. Co więcej, zarządzanie współpracą jest nadrzędną potrzebą dla MŚP, które tradycyjnie wydają się być wyizolowane.

INCREMENTA jest projektem promującym kreatywne i innowacyjne podejście do zarządzania w MŚP  i ma na celu opracowanie metody nauczania, która pomoże MŚP szybko reagować, adaptować się do zmian oraz radzić sobie z wyzwaniami. W ramach projektu INCREMENTA zostanie stworzony zestaw materiałów szkoleniowych na temat rozwoju systemu zarządzania innowacjami opartego o nowy standard CEN/TS 16555  stworzonego w 2013 roku (Część 5  - Zarządzanie współpracą i Część 6 – Zarządzanie kreatywnością). System ten jest odpowiedzią na potrzeby europejskich MŚP, gdyż rozwija podstawowe i przekrojowe umiejętności poprzez użycie niekonwencjonalnych metod dotyczących innowacyjności i kreatywności. Uwzględnia także potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego kadry trenerskiej oraz nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego oraz wzmacnia ich zdolności adaptacyjne do wymagań rynku pracy. Jest to możliwe dzięki tworzeniu profilu zawodowego osób odpowiedzialnych za stworzenie i utrzymanie systemu IMS w firmie oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników w ich firmach.

Projekt wzmacnia także kompetencje w zakresie wykazywania inicjatywy i przedsiębiorczości, potrzebnych obywatelom żyjącym w społeczeństwie opartym na wiedzy. Te kompetencje to, między innymi, kreatywność, innowacyjność oraz wspólne podejmowanie ryzyka.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami : info@creativityandcollaboration.com

Subskrybuj teraz!

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat projektu, zapisz się na newsletter!